Real Time Tracking Visibility Platform

ATOS RTTVP eller Real Time Tracking Visibility Platform är en lösning som ger dig möjlighet att följa upp leveranserna i dina multimodala logistikkedjor i realtid, ända från fabrik till kund. Vår lösning inkluderar en digital plattform dit alla partner i logistikkedjan kan anslutas. Vi kan erbjuda en skräddarsydd vy för godsägaren som involverar alla parter i transportkedjan, såsom t.ex. järnvägsoperatörer, vägtransportörer, hamnoperatörer och rederier.

– detta ger er verksamhet en betydande direkt nytta.

 

Realtidsuppföljningen och den medförande nyttan ger er verksamhet tydliga fördelar.

 

Logistikkedjan börjar från transportbokningen och skapandet av uppföljning för kunden.

 

Våra lösningar ger mångsidiga och heltäckande rapporter med hjälp av de kritiska prestationsindikatorer som vi fastställer tillsammans med kunden. Vår lösning möjliggör även hantering av avvikelser i logistikleverantörens fakturering.

 

Atos RTTV ger er verksamhet följande fördelar:

 

Bättre kundnöjdhet, eftersom kunden lätt kan se status på beställningar och försändelser

Automatisk hantering och rapportering av händelser i logistikkedjan

Automatisk bekräftelse på faktureringsprecisionen frigör era resurser till kundbetjäning

En bättre överblick över logistikkedjan möjliggör rätt timing och bokning av rätt transportkapacitet

Den större transparensen erbjuder nya affärsmöjligheter (bl.a. expressleverans)

 

Kontakta oss så berättar vi hur Atos RTTVP-lösningarna främjar din affärsverksamhet!