Real Time Tracking Visibility Platform

Atos RTTVP tulee sanoista Real Time Transportation Visibility Platform. Se on ratkaisu, jonka avulla mahdollistuu reaaliaikainen seuranta multimodaalisille kuljetusketjuille aina toimittajalta loppuasiakkaalle. Ratkaisuumme sisältyy digitaalinen kyvykkyys, johon voi liittää kaikki logistiikkaketjun partnerit. Tilaajalle luodaan näkymä, johon liitetään kuljetusketjun osapuolet, esimerkiksi rautatieliikenneoperaattorit, maantiekuljetusliikkeet, satamaoperaattorit ja laivayhtiöt.

Valmistava teolllisuus, tavaran lähettäjät ja tilaajat – tästä liiketoimintanne saavat merkittävän suoran hyödyn.

 

Reaaliaikainen seuranta ja sen tuomat hyödyt tuo liiketoimintaanne selkeitä etuja.

 

Logistiikkaketju alkaa kuljetustilauksesta ja seurannan luomisesta asiakkaalle

 

Ratkaisujemme avulla asiakkaan kanssa määriteltyjen KPI-mittareiden osalta syntyvät monipuoliset sekä kattavat raportit. Ratkaisumme mahdollistaa myös logistiikkatoimittajan laskun poikkeaman hallinnan.

 

Hyödyt liiketoimintaanne Atos RTTV ratkaisun käyttöönotosta:

 

Dynaamisesti päivittyvä aikataulu ja toimitusvaihe kuljetusketjulle

Lisää asiakastyytyväisyyttä, koska tilausten ja lähetyksien tilanne on helposti asiakkaan nähtävissä

Rajapintojen avulla tiedon välittäminen kolmansien osapuolien järjestelmiin

Automaattinen tapahtumien hallinta ja raportointi logistiikkaketjussa

Logistiikkaketjun parempi näkyvyys mahdollistaa oikean ajoituksen ja oikean kuljetuskapasiteetin varaamisen

Logistiikan avoimuuden lisääminen tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

 

Ota yhteyttä, kerromme miten Atos RTTVP ratkaisut auttavat liiketoimintaasi!