Tietosuoja

Ahola Digital Oy Ab Tietosuojaseloste 

Ahola Digital Oy Ab on sitoutunut suojelemaan yksilöllisiä oikeuksiasi ja pitämään henkilötietosi turvassa. Voit olla yhteydessä meihin eri tavoilla, ja tarvitsemme henkilötietojasi työhön tai lakiin liittyvistä syistä. Käsittelemme tietojasi laillisesti, oikeudenmukaisesti, luottamuksellisesti, turvallisesti ja läpinäkyvästi.

 

Tämän ulkoisen tietosuojaselosteen tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään, mitä tietoja keräämme sinusta, miksi keräämme niitä, tallennus- ja jakamiskäytäntöjämme ja mitkä ovat tietosuojaoikeutesi. Tämä tietosuojaseloste koskee ulkoisessa rekisterissämme käsiteltyjä henkilötietoja. Ulkoinen rekisteri sisältää Ahola-konsernin tytäryhtiöiden ja ulkopuolisten liikekumppanien työntekijöiden henkilötietoja sekä asiakkaiden tai hakijoiden henkilötietoja.

 

Tässä tietosuojaselosteessä ”sinä” tarkoitaa sinua työntekijänä, asiakkaana, hakijana tai muuna meihin yhteydessä olevana henkilönä. Termi ”me” (tai vastaavat termit, kuten ”Ahola Digital”), tarkoittaa Ahola Digital Oy Ab.

 

Ahola Digital Oy Ab:n hallinnoimien palveluiden tietosuojaselosteet löytyvät kustakin sovelluksesta tai sovelluskokonaisuudesta.

 

Tämän tietosuojakselosteen lisäksi voit lukea lisätietoja evästeiden asettamisesta ja käytöstä evästekäytännöstämme, joka löytyy verkkosivustomme www.aholadigital.com vasemmasta alakulmasta.

 

Rekisterinpitäjä

Ahola Digital Oy Ab
Tervahovintie 2-4
67100 Kokkola

Y-tunnus: 2203169-2
Puhelin: +358 20 7308130

 

Yhteystiedot rekisteriasioissa

Sähköposti: [email protected]

 

Rekisterin nimi

Ulkoinen rekisteri

 

Miten käytämme henkilötietojasi ja mikä on sen laillinen peruste?

Henkilötietojen käsittely perustuu käsittelyn oikeusperustaan, joka on asianmukaisesti valittu kullekin käyttämämme työkalulle. Tietoja kerätään joko suostumuksella tai Ahola Digitalin oikeutetun edun mukaisesti. Tasapainotesti on suoritettu, jossa Ahola Digitalin etua painotetaan sinun etuasi ja perusoikeuksiasi vastaan.

 

Ahola Digitalin käytännöt edellyttävät henkilötietojen käyttöä kaikkeen kulunvalvontaan. Olemme määrittäneet vakiotyökalut, joita kaikki työntekijät ja ulkopuoliset yhteistyökumppanit sitoutuvat käyttämään ja joita käytetään myös ulkoiseen yhteydenpitoon. Oikeutetun edun käyttäminen edustaa todellista ja välitöntä tarvetta – esim. työtehtävien suorittamiseen, työnhallintaan, tietoturvaan, lakisääteisten työtehtävien seurantaan, ostettujen palvelujen käyttöön, tietoturvaan, asiakaspalveluun, myyntiin, markkinointiin ja asiakastukeen.

 

Henkilötietojen käyttö markkinointiin, myyntiin ja rekrytointiin liiketoiminnassamme ei ohita etujasi, perusoikeuksiasi tai vapauksiasi. Keräämme vain henkilötietoja, joita tarvitaan henkilön tunnistamiseen ja kanssakäymiseen. Emme käytä henkilötietoja suoramarkkinointiin tai käyttäjien profilointiin. Emme koskaan käsittele lasten henkilötietoja.

 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan niihin tarkoituksiin, joita varten tietojasi on kerätty ja käsitelty, tai sitä edellyttävät lait ja määräykset. Tiedot poistetaan työ-, asiakas- tai hakemussuhteen päätyttyä, mutta joidenkin työkalujen osalta suoritetut toiminnot säilyvät.

 

Mitä henkilötietoja keräämme?

Ulkoinen rekisteri sisältää kaikki tai osan seuraavista tiedoista:

 • Nimi
  Sähköposti
  Käyttäjätunnus
  Näyttönimi
  Nimimerkki
  Otsikko
  Organisaatio
  Puhelinnumero
  Profiilikuva
  CV
  Toiminnan tila
  IP
  Selaimen tiedot
  Sijainti
  ISP tiedot: nimi ja Asn-tietue
  Ulkoinen käyttäjätunnus
  Kolmannen osapuolen käyttäjätunnukset

 

Miten keräämme tietosi?

Keräämme vain tietoja, jotka annat meille suoraan.

 

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi voidaan jakaa muiden kanssa siltä osin kuin meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin ja täyttää kanssasi tekemämme palvelut ja sopimukset. Voimme jakaa henkilötietojasi muiden, kuten viranomaisten, kanssa.

 

Jokaisen käyttämämme työkalun tietovirran kuvaukset sisältävät tietoa siitä, mitä tietoja saadaan ja missä palvelimet sijaitsevat. Priorisoimme työkaluja, joissa on vaihtoehtoja EU:n sisällä, mutta jotkut työkalut tallentavat tietoja EU:n ulkopuolella.

 

Yhteydenottolomakkeen kautta annettujen tietojen välittämiseen ja tallentamiseenkäytetään kolmannen osapuolen palvelua. Voit tutustua tämän palvelun tietosuojaselosteeseen täällä: https://supportbee.com/privacy-policy.

 

Kuinka suojaamme henkilötietojasi?

Käytämme asianmukaisia teknisiä, organisatorisia ja hallinnollisia turvatoimenpiteitä suojellaksemme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta ja tuhoutumiselta.

 

Kaikki keräämiämme henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisessä muodossa olevat tiedot tallennetaan henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa todentamiseen käyttäviin tietojärjestelmiin, jotka luovutetaan vain Ahola Digitalin tai ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden palveluksessa oleville henkilöille. Yrityksen työntekijöillä on oikeus päästä käsiksi rekisteriin tallennettuihin tietoihin vain silloin, kun heidän työnsä sitä edellyttää.

 

Mitkä ovat sinun oikeutesi?

Oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Yhteenveto henkilötietojen käsittelystä on tässä tietosuojaselosteessa.

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita säilytämme sinusta. Voit tarkistaa, mitä henkilötietoja rekisteriin on tallennettu ja/tai pyytää niistä kopion.

 

Oikeus oikaista tietosi. Jos sinusta kerätyt tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus saada tiedot oikaistuiksi tai täydennetyiksi. Sinulla on myös oikeus pyytää Ahola Digitalia poistamaan vanhentuneet henkilötiedot.

 

Oikeus pyytää tietojesi poistamista ja tulla unohdetuksi seuraavissa tapauksissa:
– peruutat suostumuksesi käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä,
– vastustat käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole perusteltua syytä.

 

Oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä. Jos kiistät sinusta rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai käsittelyn laillisuuden tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä vastustusoikeutesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan näiden tietojen käsittelyä. Käsittely rajoitetaan vain tallentamiseen, kunnes tietojen oikeellisuus voidaan todeta tai voidaan tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme etusijalla.

 

Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä. Voit aina vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu Ahola Digitalin oikeutettuun etuun.

 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa.

 

Oikeus olla joutumatta automaattiseen käsittelyyn perustuvaan päätökseen. Emme käytä Ahola Digitalissa automaattista päätöksentekoa.

 

Kaikkia näitä oikeuksia ei voida käyttää kaikissa tilanteissa, riippuen esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn perusteista. Pyyntösi käyttää oikeuksiasi arvioidaan yksittäistapauksen olosuhteiden perusteella. Huomaa, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi tarpeen mukaan noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteita, ratkaistaksemme riitoja ja pannaksemme täytäntöön sopimuksemme.

 

Kuinka ottaa meihin yhteyttä?

Ahola Digital on nimittänyt tietosuojavastaavan, johon voit ottaa yhteyttä lähettämällä viestin osoitteeseen [email protected] tai lähettämällä kirjeen osoitteeseen:

 

Ahola Digital Oy Ab
Tietosuojavastaava
PL 550
FI-67701 KOKKOLA

 

Jos haluat käyttää yksilöllisiä oikeuksiasi, lähetä meille viesti, jonka jälkeen sovimme kokouksen henkilöllisyytesi vahvistamiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi erittäin huolellisesti, emmekä voi jakaa tai muuttaa henkilötietojasi vahvistamatta henkilöllisyyttäsi. Vastauksen antamisen määräaika on pääsääntöisesti 1kk. Monimutkaisten tai useiden pyyntöjen tapauksessa, määräaika voi olla 3kk.

 

Kuinka ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen?

Jos uskot, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Voit tehdä valituksen myös siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa sinulla on pysyvä asuin- tai työpaikka.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
[email protected]
www.tietosuoja.fi

Evästeet