Tietosuoja

Ahola Digital Oy Ab Tietosuojaseloste 

Tämä tietosuojaseloste koskee www.aholadigital.com Internetsivujen yhteydenottolomaketta. Sivuston evästekäytännöstä vastaa emoyhtiö Ahola Group. Voit tarkistaa evästekäytäntöjen tarkemmat tiedot internetsivun alalaidassa olevasta linkistä.

Ahola Digital Oy Ab:n hallinnoimien palveluiden tietosuojaselosteet löytyvät kustakin sovelluksesta tai sovelluskokonaisuudesta.

 

1. Rekisterinpitäjä

Ahola Digital Oy Ab (y-tunnus: 2203169-2)

Tervahovintie 2-4, 67100 Kokkola

Puhelin: 020 7308130

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

S-posti: tietosuoja@aholadigital.com

 

 3. Rekisterin nimi

Yhteydenottolomake

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoituksena on Ahola Digital Oy Ab:n verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta tulleiden yhteydenottopyyntöjen käsittely.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus. Yhteystietoja kerätään yhteydenottoa varten koskien esimerkiksi palautteiden käsittelyä, palveluiden myyntiä ja markkinointia.

 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Yhteydenottolomakkeen rekisteristä poistetaan tiedot, kun ne eivät enää ole tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään viiden vuoden kuluttua yhteydenottoon liittyvän tarpeen päättymisestä.

 

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri pitää sisällään kaikki tai osan seuraavista tiedoista:

  • nimi
  • sähköposti
  • yritys
  • puhelinnumero
  • mahdollinen yhteydenottolomakkeen viesti

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoa ainoastaan rekisteröidyltä itseltään www.aholadigital.com -verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

 

8. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Yhteydenottolomakkeen kautta annettujen tietojen välittämiseen ja tallentamiseenkäytetään  kolmannen osapuolen palvelua. Voit tutustua tämän palvelun tietosuojaselosteeseen täällä: https://supportbee.com/privacy-policy

 

9. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Kaikkia keräämiämme henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään tunnistautumiseen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan yhtiön palveluksessa oleville henkilöille. Yhtiön työntekijöillä on oikeus päästä rekisterin tietoihin vain silloin, kun heidän työtehtävänsä sitä vaatii.

 

10. Rekisteröidyn tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada niistä jäljennös.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että yhtiö rekisterinpitäjänä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat vanhentuneet tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistä, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
Kaikkien tässä tarkoitettujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn on oltava yhteydessä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilöön sähköpostilla: tietosuoja@aholadigital.com.