Dataskydd

Ahola Digital Oy Ab Dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning gäller för kontaktformuläret på webbplatsen www.aholadigital.com. Moderbolaget Ahola Group ansvarar för webbplatsens cookiepolicy. Du kan kontrollera mer detaljerad information om cookiepolicyer från länken längst ner på webbplatsen.

Sekretesspolicyn för de tjänster som administreras av Ahola Digital Oy Ab finns i varje applikation eller uppsättning applikationer.

 

Registeransvarig

Ahola Digital Oy Ab (Företags-ID: 2203169-2)

Tervahovintie 2-4, 67100 Karleby

Telefon: 020 7308130

 

Kontaktuppgifter för ärenden gällande register

E-post: tietosuoja@aholadigital.com

 

Namnet på registret

Kontaktformulär

 

Syfte med registret och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Syftet med registret är att behandla kontaktförfrågningar som inkommit via kontaktformuläret på Ahola Digital Oy Ab:s hemsida.

Grunden för lagring och behandling av personuppgifter är samtycke från den som skickar kontaktförfrågan. Kontaktuppgifter samlas in för kontakt ändamål, såsom kundkontakt, återkopplingshantering, försäljning av tjänster och marknadsföring.

 

Lagringsperiod för personuppgifter

Uppgifter ska raderas ur kontaktformulärets register när det inte längre behövs för ändamålet och senast fem år efter det att kontaktbehovet upphört.

 

Uppgifter som finns i registret

Registret ska innehålla alla eller delar av följande information:

  • namn
  • e-post
  • företag
  • telefonnummer
  • Meddelande i kontaktformulär

 

Regelbundna informationskällor

Registret samlar endast in information från de registrerade själva via webbplatsen www.aholadigital.com.

 

Utlämnande och överföring av information

Uppgifterna kommer inte att regelbundet överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi använder tredjepartstjäster för att samla in, lagra och förmedla data. För mer information om deras policyer, besök: https://supportbee.com/privacy-policy

 

Registersäkerhet och informationssäkerhet

All personlig information vi samlar in behandlas konfidentiellt.

Uppgifterna i elektronisk form lagras i informationssystem som använder ett personligt användarnamn och lösenord för autentisering, som utfärdas endast till personer anställda av Ahola Digital eller moderbolaget. Anställda på företaget har rätt att få tillgång till uppgifterna i registret endast när deras arbete kräver det.

 

Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som finns lagrade i registret och att få en kopia av dem.

Du har rätt att begära att Ahola Digital korrigerar felaktiga personuppgifter som rör den registrerade eller kompletterar ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att begära att Ahola Digital raderar föråldrade uppgifter om dig själv. Dessutom har du rätt som registrar att få dina uppgifter raderade från systemen om du återkallar det samtycke som ligger till grund för behandlingen och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.

För att utöva alla rättigheter som avses här, vänligen kontakta oss via e-post på tietosuoja@aholadigital.com och ditt meddelande kommer att vidarebefordras till kontaktpersonen för registerfrågor.