En pionjär inom digitalisering av logistik

Ahola Digitals molntjänster gör transporthantering och övervakning
enklare, effektivare, miljövänligare och mer kostnadseffektiv än någonsin tidigare.

Ahola Digital är en pionjär inom transport- och logistiklösningar

Med sina lösningar och tjänster leder Ahola Digital vägen för framtidens transport- och logistikföretag. Vi hjälper våra kunder att utveckla dynamiska, lönsamma, transparenta och miljövänliga transporter och därmed ligga steget före nu och i framtiden.

 

De avgörande förutsättningarna för framgång i den globala ekonomin är planering och implementering av kostnadseffektiva logistik- och transporttjänster. Ahola Digitals lösningar optimerar till exempel lastutrymmets fyllnadsgrad och utnyttjandegrad, men möjligheterna är obegränsade.

 

De viktigaste fördelarna med våra digitala transport- och logistiklösningar är besparingar i kostnader, resurser, tid och miljöpåverkan.

 

Vi uppfyller kraven för följande internationellt erkända ISO-certifikat:
ISO 9001: 2015 Kvalitetsledningssystem
ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

 

   

 

Ta kontakt

Välj service