Digitalisaatio on saapunut Aholalle

Om oss

Framtidens transport- och logistiklösningar

Med sina lösningar och tjänster visar Ahola Digital vägen för framtidens transport- och logistikföretag. Vi hjälper våra kunder att utveckla dynamiska, lönsamma, transparenta och miljövänliga transporter och därmed vara steget före både nu och i framtiden.

 

En förutsättning för att klara sig och utvecklas i den globala ekonomin är att planera och genomföra kostnadseffektiva logistik- och transporttjänster.

Ahola Digitals lösningar optimerar till exempel lastutrymmets fyllnadsgrad och utnyttjandegrad, men möjligheterna är obegränsade.

 

De viktigaste fördelarna med våra digitala transport- och logistiklösningar är besparingar i kostnader, resurser, tid samt miljöpåverkan.

 

Lättintegrerade logistiklösningar

 

Vi har en lång historia av att utveckla olika digitala logistiklösningar. Vi implementerar vårt heltäckande produktsortiment som moderna molntjänster, sk Som SaaS-tjänster. Tjänsterna är i realtid och den responsiva layouten anpassar sig till användarens behov och integration med andra system som står till ditt förfogande sker professionellt.

 

Digitala innovationer och kundorienterade logistiktjänster

 

Ahola Digital har omfattande erfarenhet av systemutveckling för logistikbranschen. Vi garanterar våra kunder effektiva och lönsamma transporter genom att kombinera branschexpertisen och digitaliseringens möjligheter till en stark service. Ahola Digital tillhandahåller heltäckande transport- och logistiklösningar – enligt våra kunders önskemål.

 

Vi är certifierade enligt ISO9001: 2015 kvalitetsstandarder och ISO/IEC 27001  informationssäkerhets standarder.

Våra värderingar

Helhetsansvar Vi kommer överens om hur vi ska göra och gör som vi kommit överens. Öppenhet Vi pratar med människor, inte om människor. Ifall vi inte klarar det vi lovade, meddelar vi genast alla parter. Respekt för individen Alla har samma människovärde. Vi har olika arbetsuppgifter men helheten är beroende av allas insatser. Alla ska ges förutsättningar att lyckas i sitt arbete.

Transport- och logistiklösningar med gedigen erfarenhet

Våra digitala lösningar har drivit olika transportverksamheter framåt i mer än 20 år. Hos Ahola Digital finns själen i vår verksamhet naturligt i personalen, som med sin egen professionella kompetens kontrollerar enheterna och tar hänsyn till även de kritiska detaljerna. Utvecklarna av våra tjänster ligger i framkant inom sitt område när det gäller att utveckla utmärkta dynamiska system för komplexa affärsmodeller.

Blicken mot framtiden

Vi skapar morgondagens logistiklösningar redan idag för att möta våra partners behov.

Kontakta oss för att effektivt lösa ditt företags transport- och logistiksvårigheter med hjälp av Ahola Digitals datasystemlösningar.